PRZEDMIOT NABORU:

Wsparcie tworzenia i funkcjonowania centrów usług społecznych (CUS)

FINANSE:

Alokacja 44 728 000,00 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi

TERMIN NABORU:

31.05.2024 r. – 28.06.2024 r.