PRZEDMIOT NABORU:

Rozwój usług społecznych;

Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadr na potrzeby świadczenia usług w społeczności lokalnej oraz zapewnienie dostępu do superwizj

FINANSE:

Alokacja 17 891 200,00 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi

TERMIN NABORU:

08.2024 r. – 09.2024 r.