PRZEDMIOT NABORU:

1. Rozwój usług społecznych

2. Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadr na potrzeby świadczenia usług w społeczności lokalnej oraz zapewnienie dostępu do superwizji

FINANSE:

Alokacja 17 891 200,00 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi

TERMIN NABORU:

08.2024 r. – 09.2024 r.