PRZEDMIOT NABORU:

Rozwój zdeinstytucjonalizowanych usług zdrowotnych:

a) Usługi pielęgnacyjne, opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej świadczone w miejscu zamieszkania.
b) Usługi w ramach opieki paliatywnej, hospicyjnej świadczone w miejscu zamieszkania.
c) Usługi w ramach opieki geriatrycznej świadczone w miejscu zamieszkania.
d) Środowiskowa opieka psychiatryczna dla osób dorosłych.
e) Usługi w Dziennych Domach Opieki Medycznej (DDOM).
f) Usługi opieki ambulatoryjnej oraz podstawowej opieki zdrowotnej na terenach, na których usługi te są na niewystarczającym poziomie.
g) Transport indywidualny typu door – to – door.
h) Teleopieka i systemy przywoławcze.
i) Wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego i opiekuńczego.
j) Zapewnienie opieki medycznej nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w zastępstwie za opiekunów będących członkami rodzin.
k) Wsparcie psychologiczne, szkolenia dla opiekunów (w szczególności członków rodzin), w zakresie opieki medycznej nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

FINANSE:

Alokacja 35 789 474 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi

TERMIN NABORU:

10.2024 r. – 11.2024 r.