PRZEDMIOT NABORU:

Działania w zakresie edukacji włączającej w edukacji przedszkolnej.

FINANSE:

Alokacja 9 400 000,00 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

TERMIN NABORU:

09.2024 r. – 10.2024 r.