PRZEDMIOT NABORU:

B. sprawiedliwa transformacja w szkołach i placówek oświatowych oraz w uczelniach zawodowych (typu PWSZ)

FINANSE:

Alokacja 71 963 395,00 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

TERMIN NABORU:

IV kwartał 2023 r. – IV kwartał 2023/I kwartał 2024 r.