PRZEDMIOT NABORU:

Inwestycje w infrastrukturę służącą świadczeniu usług społecznych i deinstytucjonalizacji

FINANSE:

Alokacja 15 000 000,00 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

TERMIN NABORU:

10.2024 r. – 12.2024 r.