PRZEDMIOT NABORU:

Tworzenie oraz wsparcie istniejących Centrów Usług Społecznych.

FINANSE:

Alokacja 42 115 623,00  zł

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

PLANOWANY TERMIN NABORU:

III kwartał 2023 (wrzesień 2023)