PRZEDMIOT NABORU:

Dofinansowaniem w ramach Programu, mogą być objęte zadania inwestycyjne dotyczące:

  1. Remontu, przebudowy lub modernizacji istniejącego kompleksu, w szczególności:
  2. naprawa/wymiana nawierzchni boisk sportowych,
  3. naprawa/wymiana elementów wyposażenia kompleksu – urządzeń sportowych (bramki, kosze do koszykówki, słupki do siatkówki itp.),
  4. modernizacja oświetlenia,
  5. modernizacja ogrodzenia wraz z piłkochwytami,
  6. modernizacja istniejącego zaplecza szatniowo-sanitarnego (w przypadku braku przy istniejących kompleksach istotnego elementu funkcjonalnego, jakim jest zaplecze sanitarno-szatniowe lub gdy istniejące zaplecze nie spełnia określonych wymagań bądź gdy nadaje się jedynie do rozbiórki, możliwa jest również budowa zaplecza).
  7. Fakultatywnego uzupełnienia kompleksu poprzez budowę nowego obiektu sportowego (np. skate park, pump track, bieżnia okrężna, prosta lub inny element infrastruktury lekkoatletycznej, sprawnościowy plac zabaw, dodatkowe boisko, kort tenisowy itp.). Celem tego zadania jest uzupełnienie istniejącego kompleksu o kolejne funkcjonalności.

Planowany do realizacji fakultatywny dodatkowy obiekt:

  1. musi przylegać do już istniejącego kompleksu zrealizowanego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” i tworzyć z nim spójną całość;
  2. nie może być jedynym elementem wniosku inwestycyjnego.

BUDŻET:

Alokacja: 200 000 000,00 zł

Minimalna wartość dofinansowania: 100 000,00 zł

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Ministerstwo Sportu i Turystyki

TERMIN NABORU:

06.03.2024 r. – 25.04.2024 r.