21 kwietnia odbył się kolejny webinar z serii

Zmiany w procedurze przygotowywania strategii rozwoju gminy w świetle nowelizacji przepisów prawa

To już trzeci webinar dla trzeciego województwa, który organizowaliśmy we współpracy z wojewódzkim stowarzyszeniem. Tym razem mieliśmy możliwość zaprezentować najważniejsze zmiany w ustawie dla członków Związku Gmin Pomorskich. Aż 50 JST uczestniczyło w wydarzeniu, które prowadziły:

dr Joanna Cieślińska

Doradca i ekspert merytoryczna w zakresie rozwoju usług dla JST w Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju

Od 14 lat związana z życiem samorządowym, 5 lat doświadczenia na stanowiskach kierowniczych w administracji samorządowej w obszarach: zamówienia publiczne, fundusze zewnętrzne, inwestycje, środowisko, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

Wykładowczyni akademicka.


Irma Kuznetsova

Dyrektor Działu Strategii i Rozwoju Lokalnego

Dział pod kierownictwem Irmy przygotowuje rocznie kilkadziesiąt dokumentów strategicznych dla gmin z całego kraju. Realizowane są dokumenty sprawozdawcze, strategiczne i planistyczne, w tym strategie rozwoju JST (30 opracowanych dokumentów tylko w 2020 roku), strategie rozwiązywania problemów społecznych, programy ochrony środowiska, programy rewitalizacji, plany wdrażania centrum usług społecznych. Prowadząca liczne warsztaty strategiczne. W imieniu samorządów przedstawia najważniejsze założenia strategii lub podsumowuje prace nad dokumentem w ramach sesji rady gminy. Wdraża certyfikat ISO Smart City w samorządach.

Dominika Szulc

Specjalistka ds. strategii i rozwoju lokalnego.

Współtworzyła ponad 15 dokumentach strategicznych w obszarze diagnostycznym, w tym Strategie Rozwoju Miasta Koła, Strategię Rozwoju Gminy Przemęt, Strategię Rozwoju Gminy Książ Wlkp., Strategię Rozwoju Gminy  Przygodzice. Uczestniczka i współorganizatorka konsultacji społecznych. Członkini zespołu opracowującego programy ochrony środowiska. Opracowuje Raporty o Stanie JST.


O pracy nad dokumentem opowiedział również przedstawiciel JST – Marcin Szesza, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Gmina Miłoradz

Uczestnikom dziękujemy za udział w webinarium, a organizatorom za zaproszenie do przeprowadzenia wydarzenia.
Dowiedz się więcej o naszych działaniach oraz strategiach rozwoju. Odwiedź naszą stronę!
WIĘCEJ