Nowe zasady tworzenia strategii rozwoju mają zakończyć dowolność w zakresie treści, trybu przyjmowania i zgodności ze strategią regionalną. Od teraz ustawa będzie wskazywała na sposób przygotowania dokumentu i jego zawartość. Jak powyższe zmiany przełożą się w praktyce na funkcjonowanie samorządów? Na pytania Dziennika Warto Wiedzieć, działającego przy Związku Powiatów Polskich, odpowiadają nasi eksperci:

  • dr Joanna Cieślińskadoradczyni i ekspertka merytoryczna w zakresie rozwoju usług dla JST w Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju. Od 14 lat związana z życiem samorządowym, 5 lat doświadczenia na stanowiskach kierowniczych w administracji samorządowej w obszarach: zamówienia publiczne, fundusze zewnętrzne, inwestycje, środowisko, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, wykładowczyni akademicka
  • Irma KuznetsovaDyrektor Działu Strategii i Rozwoju Lokalnego WANIR; zespół pod jej kierownictwem przygotowuje rocznie kilkadziesiąt dokumentów dla gmin z całego kraju; w dziale realizowane są dokumenty sprawozdawcze, strategiczne i planistyczne, w tym strategie rozwoju JST (30 opracowanych dokumentów tylko w 2020 roku), strategia rozwiązywania problemów społecznych, program ochrony środowiska, programy rewitalizacji, plan wdrażania centrum usług społecznych
  • Jakub Michałowskiprezes Zarządu i założyciel Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju, wieloletni partner ponad 700 JST w całej Polsce.
WIĘCEJ