2 lipca zainaugurowano działanie pierwszego żłobka samorządowego w Gminie Ostrów Wielkopolski. Najmłodsi mieszkańcy znaleźli tu bezpieczne i kolorowe miejsce zabaw, a ich rodzice wrócili do pracy ze świadomością, że pociechy świetnie się w tym czasie bawią i uczą.

W uroczystości udział wzięła m.in.: Marlena Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej oraz Aneta Niestrawska, Wicewojewoda Wielkopolski.

Przestronny i nowoczesny żłobek może przyjąć 77 dzieci, w wieku od 26 tygodnia życia do 3 lat, co stanowi aż 20% wszystkich dzieci w wieku do lat 3 w gminie. W zależności w jakim wieku są trafiają do różnych grup. W sumie jest ich 5.

Na budowę, wyposażenie i bieżące funkcjonowanie placówki przez 2 lata Gmina Ostrów Wielkopolski pozyskała rekordową w historii samorządu dotację w wysokości prawie 6 mln złotych. Projekt finansowany jest z dwóch źródeł – WRPO oraz resortowego programu Maluch Plus. W ramach środków europejskich wniosek znalazł się na szczycie listy rankingowej, jednocześnie z największym dofinansowaniem wśród zgłoszonych projektów. Na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach programu Maluch Plus natomiast, projekt znalazł się na drugim miejscu pod kątem liczby otrzymanych punktów.

Jest to dla nas bardzo ważny projekt i ważne przedsięwzięcie, dlatego tym bardziej cieszymy się z dzisiejszej inauguracji. Nie tylko zapewniamy miejsca opieki nad najmłodszymi dziećmi ale również tworzymy nowe miejsca pracy – w placówce zatrudnione zostały 22 osoby, w tym aż 15 opiekunów dziecięcych. – mówi Piotr Kuroszczyk, wójt gminy Ostrów Wielkopolski.Kluczowe było dla nas zapewnianie dzieciom jak najlepszych warunków w żłobku, ale także zadbanie o oczekiwania rodziców. Dzięki środkom zewnętrznym możemy oferować usługi na najwyższym poziomie przy minimalnych opłatach za pobyt dziecka w żłobku. – dodaje.

Przygotowaniem merytorycznym projektu wraz z całą dokumentacją zajęła się Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju. Aktualnie przedsięwzięcie koordynowane jest przez Dział Obsługi Projektów Europejskich i Krajowych.

 – Placówki tego typu muszą spełniać wymagania stawiane przez zapisy  Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 czy Rozporządzenia w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy. Naszym partnerom oferujemy nie tylko kompleksowe wsparcie na etapie przygotowania wniosków o dofinansowanie, ale również dalszą współpracę na zasadzie zarządzania projektem, co jest kluczowe zwłaszcza w aktualnym otoczeniu panującej pandemii i zmieniającego się rynku. – tłumaczy Ewelina Kaczmarek, starszy specjalista ds. obsługi projektów europejskich i krajowych, która zajmuje się projektem w Ostrowie.

W żłobku znajduje się 60 w pełni wyposażonych pomieszczeń, w tym 5 sal zabaw dla dzieci. Za budynkiem znalazł się natomiast przestrony plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią.

Poza zakupem wyposażenia, zabawek i innych niezbędnych pomocy, zdecydowaliśmy się również na zastosowanie paneli słonecznych, które podnieść mają efektywność energetyczną obiektu. Powstała instalacja, która wytwarza energię elektryczną w ciągu dnia. Ma bardzo niski próg startowy – produkuje prąd od samego świtu. Jedyne czego potrzebuje to światło dzienne. Żłobek będzie zatem nie tylko samowystarczalny energetycznie, zależało nam by była to również placówka ekologiczna – dodaje Antoni Hadryś, z-ca wójta gminy.

W sumie całkowity koszt budowy obiektu wyniósł ponad 5 mln 122 tysiące złotych. Dofinansowanie zewnętrzne bardzo odciążyło gminny budżet. Projekt potrwa do stycznia 2023 roku.

Dzięki połączeniu środków z Krajowego Planu Odbudowy, ze środków europejskich oraz budżetu  będziemy mieli do dyspozycji 1,5 mld zł. Będziemy starali się tak realizować ten program, aby powstawało coraz więcej miejsc, aby samorządowcy chcieli sięgać po te środki i jeżeli jest taka potrzeba, to aby nawet w najmniejszej miejscowości powstawały żłobki, a rodzice ponosili jak najmniejsze opłaty z tym związane. Cieszę się że na terenie południowej wielkopolski, w powiecie ostrowskim, taki piękny obiekt powstał. Obiekt, który powstał dzięki montażowi finansowemu  pokazuje, że można tworzyć dobrze rzeczy w pewnym porozumieniu. – mówiła Marlena Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

Nowoczesny i przestronny żłobek, położony w zacisznym miejscu, z dala od ulicznego zgiełku wydaje się być idealnym miejscem opieki dla najmłodszych mieszkańców gminy. Placówka w Gorzycach Wielkich powstała w sąsiedztwie istniejącego przedszkola i szkoły podstawowej. Teraz to doskonały kompleks oświatowy wraz z boiskiem sportowym i parkingami.