PRZEDMIOT NABORU:

Utworzenie nowych Środowiskowych Domówi Samopomocy (ŚDS) bądź dostosowanie istniejących.

Prace remontowe, inwestycje budowlane, wyposażenie w tym poszczególnych pracowni terapeutycznych.

FINANSE:

Dofinansowanie pochodzi z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z rozwojem sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Wartość dofinansowania jest ustalana przez Wojewodę.

KLUCZOWE KRYTERIA :

  • Sporządzenie diagnozy potrzeb i sytuacji społecznej gminy/powiatu,
  • Uwzględnienie w Gminnej/Powiatowej SRPS utworzenia ośrodka

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Minister Rodziny i Polityki Społecznej poprzez Wojewodów

TERMIN NABORU:

ciągły 1 raz w roku informacja o dostępnej rezerwie celowej