Weź udział w bezpłatnym webinarze informacyjnym pt.:

Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120
Branżowych Centrów Umiejętności (BCU) – wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego,
szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie. III NABÓR”

Webinar odbędzie się już 19 lipca br. o godzinie 11:00

Link do webinaru zostanie przesłany 18 lipca na wskazany w formularzu adres mailowy.

ZAKRES WEBINARU

 1. WPROWADZENIE
 2. KRAJOWY PLAN ODBUDOWY
 3. BRANŻOWE CENTRA UMIEJĘTNOŚCI – OMÓWIENIE KONKURSU I NAJWAŻNIEJSZYCH INFORMACJI
 4. ZINTEGROWANY SYSTEM KWALIFIKACJI
 5. PYTANIA I ODPOWIEDZI
 6. PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE

WEBINAR ODBĘDZIE SIĘ JUŻ 19 LIPCA!

Zapisz się wypełniając formularz zgłoszeniowy.

UDZIAŁ JEST BEZPŁATNY!

CO MOŻNA SFINANSOWAĆ W RAMACH PROJEKTU

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE UMIEJĘTNOŚCI KLUCZOWE

 • rozwój umiejętności kluczowych
 • rozwój umiejętności programowania
 • rozwój umiejętności wykorzystania TIK, AI i innych rozwiązań cyfrowych

STAŻE

I KURSY

 • organizacja staży uczniowskich
 • kursy i szkolenia dla uczniów pozwalające na zdobycie kwalifikacji zawodowych
 • kursy i studia podyplomowe dla nauczycieli

ADAPTACJA I WYPOSAŻENIE
SZKÓŁ

 • wyposażenie i/lub doposażenie w pomoce dydaktyczne
 • zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej
 • adaptacja placówek z uwzględnieniem potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami

Alokacja na konkurs uzupełniający wynosi nie mniej niż

386 006 033,11 PLN.

Ponadto, całkowita suma przeznaczona na dofinansowanie utworzenia i wsparcia funkcjonowania 120 BCU wynosi

1 429 000 000,00 PLN.

Konkurs uzupełniający obejmuje 122 dziedziny!

W poprzednich rundach naboru wniosków, pierwszy etap trwał od 15 października do 16 grudnia 2022 r.
Otrzymano 90 poprawnych wniosków technicznych, z których 75 przeszło ocenę merytoryczną. Ostatecznie wybrano 63 wnioski do dofinansowania,
których wartość przekraczała 700 mln zł.

NASZE SUKCESY W OBSZARZE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

35 mln

SUMA POZYSKANYCH DOTACJI NA KSZTAŁCENIE ZAWODOWE

24,5 mln

KWOTA DWÓCH PROJEKTÓW NA BRANŻOWE CENTRA UMIEJĘTNOŚCI

54

PLACÓWEK DOPOSAŻONYCH W SPECJALISTYCZNY SPRZĘT I POMOCE NAUKOWE

SUKCES ZACZYNA

SIĘ OD ROZMOWY

Od 2004 roku świadczymy usługi na rzecz samorządów w Polsce. Z sukcesem współpracujemy z ponad 750 JST w całym kraju na każdej płaszczyźnie ich funkcjonowania.
Doradzamy oraz dostarczamy kompleksowe rozwiązania zwiększające skuteczność i efektywność instytucji publicznych.

POZNAJ NAS

KIM JESTEŚMY

Polski samorząd to fundament funkcjonowania kraju dlatego od 18 lat wspieramy go naszą wiedzą i doświadczeniem – współpracujemy z 750 JST na terenie 16 województw – skutecznie przygotowaliśmy 825 projektów pozyskując dla samorządów ponad 604 mln – efektywnie zarządzamy 362 projektami naszych Klientów a realizowane przez nas działania są stawiane jako wzór dobrych praktyk – tworzymy samorządowe dokumenty strategiczne współuczestnicząc w budowaniu zrównoważonego rozwoju polskich miast i gmin – zatrudniamy 50 specjalistów którzy stale podnoszą swoją wiedzę i kwalifikacje – doradzamy kompleksowe rozwiązania zwiększające skuteczność instytucji publicznych.
W czerwcu 2021 roku otrzymaliśmy drugi rok z rzędu prestiżowe wyróżnienie w ramach plebiscytu Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości za całokształt działań na rzecz rozwoju samorządów w Polsce.
Od połowy roku 2020 jesteśmy członkiem Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

LIDER POZYSKIWANIA DOTACJI DLA JST

Wiemy jak skutecznie wnioskować o fundusze europejskie i krajowe.

Gwarantujemy wsparcie na każdym etapie przygotowania i oceny wniosku aplikacyjnego. Będąc liderem w Polsce, posiadamy kompetencje i zasoby, aby wesprzeć Twoją organizację w osiągnięciu zamierzonych celów.

Zarządzamy projektami, a nasze działania stawiane są za przykład najlepszych praktyk. Jesteśmy ekspertem merytorycznym w projekcie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, którego celem jest nabycie lub podniesienie kompetencji w zakresie rozwiązań związanych z organizacją i finansowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 przez władze samorządu gminnego i pracowników gminnych jednostek organizacyjnych

(fot. Tomasz Sikorski)

DOKUMENTY STRATEGICZNE, PLANISTYCZNE I SPRAWOZDAWCZE

Świadczymy usługi w zakresie przygotowania lokalnych dokumentów strategicznych, planistycznych i sprawozdawczych.

Tworząc strategie i programy, pokazujemy rozwiązania oparte na pogłębionej analizie sytuacji w gminach, uwzględniające uwarunkowania terytorialne, społeczne, gospodarcze i środowiskowe.

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY, ABY ZAREJESTROWAĆ SIĘ NA WEBINAR