Weź udział w bezpłatnym webinarze informacyjnym pt.:

Pierwsze konkursy w województwie Lubelskim z nowej perspektywy 2021-2027: Możliwości finansowania przedsięwzięć w ramach konkursu EFS+ 10.3 Kształcenie Ogólne.”

Webinar odbędzie się już 22 marca b.r. o godzinie 11:00

Link do webinaru zostanie przesłany 21 marca na wskazany w formularzu adres mailowy.

SUKCES ZACZYNA

SIĘ OD ROZMOWY

Od 2004 roku świadczymy usługi na rzecz samorządów w Polsce. Z sukcesem współpracujemy z ponad 750 JST w całym kraju na każdej płaszczyźnie ich funkcjonowania.
Doradzamy oraz dostarczamy kompleksowe rozwiązania zwiększające skuteczność i efektywność instytucji publicznych.

NA CO DOFINANSOWANIE?

Wsparcie uczniów szkół ogólnych poza edukacją formalną.

ROZWIJANIE

KOMPETENCJI

ROZWIJANIE UZDOLNIEŃ

I ZAINTERESOWAŃ

ROZWIJANIE

UMIEJĘTNOŚCI

TERMIN OGŁOSZENIA KONKURSU: 17 MARCA

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 26 KWIETNIA

O dofinansowanie mogą się ubiegać samorządy, szkoły i placówki oświatowe (szkoły podstawowe i licea) oraz ich organy prowadzące.

Wsparcie rozwijania kompetencji, umiejętności, uzdolnień, zainteresowań uczniów poza edukacją formalną. W tym m. in.:

LEKCJE JĘZYKÓW OBCYCH • NAUKA JĘZYKA POLSKIEGO DLA CUDZOZIEMCÓW •  ZAJĘCIA Z MATEMATYKI •  ZAJĘCIA INFORMATYCZNE/KOMPUTEROWE •  LEKCJE GRY W SZACHY  •   LEKCJE ŚPIEWU •  ZAJĘCIA MUZYCZNE • ZAJĘCIA TANECZNE •  ZAJĘCIA PLASTYCZNE •  ZAJĘCIA AKTORSKIE •  ZAJĘCIA PŁYWACKIE •   ZAJĘCIA GIMNASTYCZNE •   SZTUKI WALKI •  JAZDA KONNA • PIŁKA NOŻNA • ŚCIANKA WSPINACZKOWA •  LEKCJE TENISA ZIEMNEGO

Powyższe przykłady nie stanowią katalogu zamkniętego w ramach projektu.

AGENDA WEBINARU

1. PRZEDSTAWIENIE I WPROWADZENIE

2. ISTOTNE KWESTIE DOTYCZĄCE NOWEJ PERSPEKTYWY

3. OMÓWIENIE KONKURSU Z DZIAŁANIA 10.3 KSZTAŁCENIE OGÓLNE TYP 3. WSPARCIE ROZWIJANIA KOMPETENCJI, UMIEJĘTNOŚCI, UZDOLNIEŃ, ZAINTERESOWAŃ UCZNIÓW POZA EDUKACJĄ FORMALNĄ.

4. ANALIZA HARMONOGRAMU NABORÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA PROGRAMU FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA LUBELSKIEGO 2021-2027 I NAJBLIŻSZYCH KONKURSÓW DLA SAMORZĄDÓW

5. PYTANIA I ODPOWIEDZI

PRELEGENT

ROBERT SOBKOWIAK

Dyrektor Działu Pozyskiwania Funduszy Europejskich i Krajowych

  • 11 lat w branży funduszy unijnych, od 7 lat zarządza działem składającym każdego roku blisko 200 wniosków aplikacyjnych
  • Autor wielu wniosków o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  • Sprawuje nadzór organizacyjny nad składanymi wnioskami aplikacyjnymi
  • Autor wielu artykułów branżowych
  • Nauczyciel Akademicki

NASZE SUKCESY

604 mln

POZYSKANYCH DOTACJI

825

DOFINANSOWANYCH

PROJEKTÓW

750

WSPÓŁPRACUJĄCYCH

JST

POZNAJ NAS

KIM JESTEŚMY

Polski samorząd to fundament funkcjonowania kraju dlatego od 18 lat wspieramy go naszą wiedzą i doświadczeniem – współpracujemy z 750 JST na terenie 16 województw – skutecznie przygotowaliśmy 825 projektów pozyskując dla samorządów ponad 604 mln – efektywnie zarządzamy 362 projektami naszych Klientów a realizowane przez nas działania są stawiane jako wzór dobrych praktyk – tworzymy samorządowe dokumenty strategiczne współuczestnicząc w budowaniu zrównoważonego rozwoju polskich miast i gmin – zatrudniamy 50 specjalistów którzy stale podnoszą swoją wiedzę i kwalifikacje – doradzamy kompleksowe rozwiązania zwiększające skuteczność instytucji publicznych.
W czerwcu 2021 roku otrzymaliśmy drugi rok z rzędu prestiżowe wyróżnienie w ramach plebiscytu Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości za całokształt działań na rzecz rozwoju samorządów w Polsce.
Od połowy roku 2020 jesteśmy członkiem Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

LIDER POZYSKIWANIA DOTACJI DLA JST

Wiemy jak skutecznie wnioskować o fundusze europejskie i krajowe.

Gwarantujemy wsparcie na każdym etapie przygotowania i oceny wniosku aplikacyjnego. Będąc liderem w Polsce, posiadamy kompetencje i zasoby, aby wesprzeć Twoją organizację w osiągnięciu zamierzonych celów.

Zarządzamy projektami, a nasze działania stawiane są za przykład najlepszych praktyk. Jesteśmy ekspertem merytorycznym w projekcie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, którego celem jest nabycie lub podniesienie kompetencji w zakresie rozwiązań związanych z organizacją i finansowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 przez władze samorządu gminnego i pracowników gminnych jednostek organizacyjnych

(fot. Tomasz Sikorski)

DOKUMENTY STRATEGICZNE, PLANISTYCZNE I SPRAWOZDAWCZE

Świadczymy usługi w zakresie przygotowania lokalnych dokumentów strategicznych, planistycznych i sprawozdawczych.

Tworząc strategie i programy, pokazujemy rozwiązania oparte na pogłębionej analizie sytuacji w gminach, uwzględniające uwarunkowania terytorialne, społeczne, gospodarcze i środowiskowe.

ZAPISZ SIĘ NA WEBINAR!