Bezpłatny webinar informacyjny dla Włodarzy i kadry zarządzającej

„Dozwolone przepisami ustawy PZP instrumenty pozwalające na wybór najkorzystniejszego wykonawcy i zarządzanie zakresem oraz kosztami zawartej umowy o zamówienie publiczne (prawo opcji, waloryzacja)”

23 marca 2023 r., godz. 10:00

SUKCES ZACZYNA

SIĘ OD ROZMOWY

Od 2004 roku świadczymy usługi na rzecz samorządów w Polsce. Z sukcesem współpracujemy z ponad 750 JST w całym kraju na każdej płaszczyźnie ich funkcjonowania.
Doradzamy oraz dostarczamy kompleksowe rozwiązania zwiększające skuteczność i efektywność instytucji publicznych.

CO ZYSKUJESZ PROWADZĄC NEGOCJACJE W POSTĘPOWANIU?

OSZCZĘDNOŚCI W BUDŻECIE

Zastosowanie trybu negocjacji pozwoli wybrać wykonawcę w ramach budżetu jaki ma JST na postępowanie.

EFEKTYWNE DZIAŁANIE

Zastosowanie trybu negocjacji pozwoli zrealizować zaplanowane projekty inwestycyjne.

GOSPODARNE ZARZĄDZANIE

Zastosowanie trybu negocjacji pozwoli uzyskać oszczędności lub zrealizować dodatkowe inwestycje, na które brakowało środków w budżecie.

CO SIĘ ZMIENIŁO?

Ustawodawca umożliwia prowadzenie negocjacji na podstawie art. 275 pkt 2 w celu ulepszenia treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert – na przykład:

PROWADZENIE POSTĘPOWANIA Z WANIR

BEZPŁATNY WEBINAR DLA WŁODARZY I KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

O CZYM BĘDZIEMY MÓWIĆ?

– Tryby negocjacyjne – na przykładach poszczególnych zamawiających.

– Prawo opcji – klauzula pozwalająca na modyfikacje zakresu umowy bez konieczności zabezpieczenia kosztów na etapie zawarcia umowy.

– Waloryzacja – jak skutecznie zastrzec klauzule umowne.

Bezpłatny webinar informacyjny dla Włodarzy i kadry zarządzającej

„Dozwolone przepisami ustawy PZP instrumenty pozwalające na wybór najkorzystniejszego wykonawcy i zarządzanie zakresem oraz kosztami zawartej umowy o zamówienie publiczne (prawo opcji, waloryzacja)”

23 marca 2023 r., godz. 10:00

PRELEGENCI

EKSPERT MERYTORYCZNY
mec. Wojciech Piórkowski
 • Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu oraz Komisji ds. doskonalenia zawodowego przy OIRP w Poznaniu (od trzech kadencji)
 • Posiada 16-letnie doświadczenie jako prawnik w obsłudze prawnej instytucji publicznych i wykonawców oraz jako pełnomocnik w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą (kilkaset postępowań), a także w sprawach cywilnych, administracyjnych oraz z zakresu dyscypliny finansów publicznych
 • Trener prowadzący szkolenia dla JST, wykładowca przedmiotu „zamówienia publiczne” na uczelniach wyższych oraz studiach podyplomowych (UAM), prelegent na konferencjach z zakresu zam. publ.
 • doradca w projekcie PARP „Nowe podejście do zamówień publicznych”
SPECJALISTKA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Malwina Terlega
 • absolwentka prawa europejskiego na WPiA UAM oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa zamówień publicznych na WSB oraz prawa w obrocie gospodarczym na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu,
 • posiada 7-letnie doświadczenie zawodowe z zakresu prawa zamówień publicznych ze strony zamawiających, jak i wykonawców,
 • posiada doświadczenie w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą
SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Przemysław Krawętkowski
 • od 18 lat aktywny uczestnik rynku zamówień publicznych
 • przez ostatnie 3 lata wspierał samorządy w elektronizacji zamówień publicznych
 • pełnomocnik przed KIO
 • trener, szkoleniowiec, autor wielu publikacji i materiałów wideo w tematyce prawa zamówień publicznych

CO SIĘ ZMIENIŁO W PZP?

Wraz z wejściem w życie nowej ustawy Prawo Zamówień Publicznych, pojawiły się nowe możliwości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne, dzięki której Zamawiający w myśl art. 275 pkt 2 ma możliwość negocjacji cen po złożeniu ofert przez Wykonawców. Pozwala to na efektywne i oszczędne prowadzenie polityki zakupowej.

KIM JESTEŚMY?

KIM JESTEŚMY

Polski samorząd to fundament funkcjonowania kraju dlatego od 19 lat wspieramy go naszą wiedzą i doświadczeniem – współpracujemy z 750 JST na terenie 16 województw – skutecznie przygotowaliśmy 825 projektów pozyskując dla samorządów ponad 604 mln – efektywnie zarządzamy 362 projektami naszych Klientów a realizowane przez nas działania są stawiane jako wzór dobrych praktyk – tworzymy samorządowe dokumenty strategiczne współuczestnicząc w budowaniu zrównoważonego rozwoju polskich miast i gmin – zatrudniamy 50 specjalistów którzy stale podnoszą swoją wiedzę i kwalifikacje – doradzamy kompleksowe rozwiązania zwiększające skuteczność instytucji publicznych.
W czerwcu 2021 roku otrzymaliśmy drugi rok z rzędu prestiżowe wyróżnienie w ramach plebiscytu Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości za całokształt działań na rzecz rozwoju samorządów w Polsce.
Od połowy roku 2020 jesteśmy członkiem Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

LIDER POZYSKIWANIA DOTACJI DLA JST

Wiemy jak skutecznie wnioskować o fundusze europejskie i krajowe.

Gwarantujemy wsparcie na każdym etapie przygotowania i oceny wniosku aplikacyjnego. Będąc liderem w Polsce, posiadamy kompetencje i zasoby, aby wesprzeć Twoją organizację w osiągnięciu zamierzonych celów.

Zarządzamy projektami, a nasze działania stawiane są za przykład najlepszych praktyk. Jesteśmy ekspertem merytorycznym w projekcie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, którego celem jest nabycie lub podniesienie kompetencji w zakresie rozwiązań związanych z organizacją i finansowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 przez władze samorządu gminnego i pracowników gminnych jednostek organizacyjnych

(fot. Tomasz Sikorski)

DOKUMENTY STRATEGICZNE, PLANISTYCZNE I SPRAWOZDAWCZE

Świadczymy usługi w zakresie przygotowania lokalnych dokumentów strategicznych, planistycznych i sprawozdawczych.

Tworząc strategie i programy, pokazujemy rozwiązania oparte na pogłębionej analizie sytuacji w gminach, uwzględniające uwarunkowania terytorialne, społeczne, gospodarcze i środowiskowe.

MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Dyrektor Działu Zarządzania Projektami

ŁUKASZ DAHMS

dahms@wanir.edu.pl

Prezes Zarządu

JAKUB MICHAŁOWSKI

michalowski@wanir.edu.pl

650 mln

POZYSKANYCH
DOTACJI

362

ZREALIZOWANE PROJEKTY W ZARZĄDZANIU

750

WSPÓŁPRACUJĄCYCH
JST

WYPEŁNIJ FORMULARZ DO UDZIAŁU W BEZPŁATNYM WEBINARZE