18 marca mieliśmy przyjemność zaprosić Gminę Cielądz do udziału w wizycie studyjnej w Osjakowie. Paweł Królak, Wójt Gminy Cielądz, aktualnie rozważa możliwość budowy żłobka oraz przedszkola na swoim terenie.

Takie spotkania to doskonała możliwość do wymiany doświadczeń, spostrzeżeń oraz obaw między włodarzami i pracownikami urzędów, którzy w głównej mierze są odpowiedzialni za kreowanie rozwoju gminy. Zarówno Osjaków jak i Cielądz są gminami wiejskimi z terenu województwa Łódzkiego.

W Osjakowie funkcjonuje od ponad roku kompleks przedszkolno-żłobkowy, który na co dzień przyjmuje łącznie 60 dzieci. Dofinansowanie budowy, wyposażenia oraz bieżącego funkcjonowania przez 24 miesiące możliwe było dzięki dotacjom zarówno z Europejskiego Funduszu Społecznego, jak i resortowego programu Maluch+.

Cieszymy się, że możemy organizować spotkania, w których Gminy na różnym etapie realizacji projektów wymieniają się doświadczeniami. Dziękujemy władzom Gminy Osjaków za otwartość oraz umożliwienie przeprowadzenia spotkania!