WSPÓŁPRACA OFICJALNIE ROZPOCZĘTA!

W trakcie trwającej Konwentu Związku Gmin Pomorskich, który odbywa się w dniach 23-24 września 2021 r. Błażej Konkol, Prezes Związku oraz Krzysztof Kucz, Wiceprezes Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju oficjalnie podpisali list intencyjny rozpoczynając tym samym współpracę partnerską!
Cieszymy się, że kolejna regionalna organizacja zrzeszająca jednostki samorządowe dołączyła do grona naszych partnerów! Wspólne działania mają na celu przede wszystkim zwiększanie świadomości samorządowców odnośnie:
📌 aktualnie obowiązujących przepisów prawa,
📌 możliwości finansowania zewnętrznego inwestycji gminnych, zrównoważonego rozwoju JST
📌 innych ważnych kwestii związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem samorządów.
Do tej pory ze Związkiem Gmin Pomorskich przeprowadziliśmy 4 webinary informacyjne oraz wzięliśmy udział w dwóch konferencjach organizowanych przez Związek. W trakcie konwentów nasi eksperci omawiali tematykę Strategii Rozwoju JST, Gminnych Programów Rewitalizacji oraz programów Europejskich i Krajowych.
Dziękujemy za zaufanie i już nie możemy się doczekać kolejnych, wspólnych przedsięwzięć!