💡 W Prawo.pl, pojawił się ważny artykuł autorstwa Pana Prezesa Stałego Polubownego Sądu Gospodarczego i Sądu Arbitrażowego Izb i Organizacji Gospodarczych Wielkopolski, Członka prezydium Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa, Wojciecha Celichowskiego. 👏

👉 Tekst dotyczy nowości w przepisach kodeksu postępowania cywilnego, jaką jest możliwość dokonania zmiany właściwości sądu powszechnego na #SądArbitrażowy. To interesująca opcja rozwiązywania sporów, wskazująca na wolę ustawodawcy rozwijania sądownictwa arbitrażowego.

📰 W artykule również komentarz Prezesa WANiR Jakub Michałowski 😉 👇

Więcej na Prawo.pl: KLIKNIJ TUTAJ