Wizja lokalna w Lipce

 

W dniu 6 marca odbyła się wizja lokalna po obszarach rewitalizacji w Gminie Lipka. Uczestniczyli w niej nasi eksperci, którzy następnie poprowadzili warsztaty rewitalizacyjne dla Gminnego Programu Rewitalizacji. Podczas warsztatów skupiono się na diagnozie pogłębionej, identyfikacji problemów i potencjałów podobszarów rewitalizacji, a także opracowano założenia do projektów rewitalizacyjnych. To ważne kroki w procesie ożywiania i odnawiania obszarów miejskich. 💪

 

Warsztaty rewitalizacyjne w Żarach

 

Kolejne warsztaty rewitalizacyjne odbyły się w Mieście Żary 14 marca. W związku z tym nasza firma była reprezentowana przez trzyosobową delegację. Zaproszenie na warsztaty otrzymali również członkowie Rady Miejskiej. To była doskonała okazja do wymiany doświadczeń i wspólnego opracowania strategii rewitalizacji.🌟 Na wydarzenie zaprosiła Pani Joanna Wrestler-Wojtaszek na swoim Facebooku.

Więcej o wydarzeniu piszą także same Żary na swojej stronie: https://zary.pl/rewitalizacja-warsztatowo/

 

Walczymy o rewitalizację w Buku

 

W poniedziałek 4 marca odbyła się wizja lokalna obszaru rewitalizacji w Buku. Wzięli w niej udział nasi eksperci, a także przedstawiciele Urzędu. Wizja okazała się bardzo przydatna, szczególnie w kontekście niespójności w zakresie zadań rewitalizacyjnych wśród przedstawicieli Gminy. Po wizji przyszedł czas na warsztaty rewitalizacyjne. Wyniki warsztatu są satysfakcjonujące, choć pojawiły się pewne niezgodności dotyczące działań rewitalizacyjnych w Gminie. 🔧

Ważne jest, że podejmujemy działania mające na celu rewitalizację i ożywienie obszarów miejskich. Wizje lokalne i warsztaty rewitalizacyjne są kluczowymi etapami w opracowywaniu strategii i projektów rewitalizacyjnych. Dzięki nim możemy skupić się na identyfikacji problemów i wykorzystaniu potencjałów obszarów, które wymagają odnowy. Jesteśmy zaangażowani w tworzenie lepszych przestrzeni dla mieszkańców. Inwestujemy w przyszłość naszych miast. 💼

Nasza praca nie byłaby możliwa bez współpracy z lokalnymi samorządami i innymi instytucjami. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i wsparcie w realizacji projektów rewitalizacyjnych. Wspólnie tworzymy coraz lepsze miejsca do życia i pracy. Nieustannie dążymy do doskonałości i szukamy nowych możliwości, aby inwestować w przyszłość społeczności lokalnych. 🌈