Wielkopolska

ROZWÓJ SIECI OŚRODKÓW WSPARCIA tj. ŚRODOWISKOWYCH DOMÓW SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

2022-07-20T08:33:37+02:00

[…]

ROZWÓJ SIECI OŚRODKÓW WSPARCIA tj. ŚRODOWISKOWYCH DOMÓW SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI2022-07-20T08:33:37+02:00

WIELKOPOLSKA DZIAŁANIE 11.2 WSPIERANIE KRYZYSOWYCH DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH W OBSZARZE ZDROWIA (REACT-EU) EFRR

2022-07-18T13:44:32+02:00

[…]

WIELKOPOLSKA DZIAŁANIE 11.2 WSPIERANIE KRYZYSOWYCH DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH W OBSZARZE ZDROWIA (REACT-EU) EFRR2022-07-18T13:44:32+02:00
Go to Top